Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften