Rådgivning - för att skapa utveckling

5 juni 2024
Alternate Text

Rådgivning en stor del av vårt arbete och vi gör det i två olika syften. Det ena är den interna rådgivningen som görs och det andra är den revisionsnära rådgivningen som görs ut mot kunder. Helen Blomstrand (Godkänd revisor) är en av de revisorer hos oss som arbetar mycket med rådgivning.

Jag heter Helen Blomstrand och har varit Godkänd revisor sen 1997. Jag sitter som vald revisor i ett 100-tal bolag av skiftande verksamhet och storlek. I min roll som revisor arbetar jag nära mina klienter och jag strävar efter att ha en god affärsmässig relation som bygger på ömsesidigt förtroende. I mina kundmöten är det därför naturligt att det blir en hel del revisionsnära rådgivning. Det kan handla om allt från nybildade bolag till växande bolag såväl som bolag som vill hitta en ny ägare. 

När det kommer till den interna rådgivningen handlar det om att dela erfarenheter och kunskap till varandra. Det görs ständigt genom vårt sätt arbeta, då vi jobbar i team runt våra kunder och åker på gemensamma kunduppdrag ofta.

Varför är det så viktigt att man delar erfarenheter med varandra internt – särskilt inom ert yrke?

I vårt yrke har vi ett regelverk att förhålla oss till. Det är något vi alla behöver ta till oss och leva upp till. Det gör vi bäst genom att hjälpas åt och att dela våra kunskaper. Som senior revisor har jag hunnit få en bred erfarenhet och den erfarenheten får jag nu dela med mig av till hela vår arbetsgrupp för att vidareutveckla vår verksamhet.

Hur arbetar du med affärsrådgivning ut mot kunder?

Genom att ha en god relation med mina kunder och att träffa dem regelbundet blir det naturligt att det blir många samtal som leder fram till en revisonsnära rådgivning. Denna rådgivning sker antingen genom min kunskap och erfarenhet eller via den kompetensen vi har inom Revisorsgruppen. Vid mer komplexa frågor och upplägg tar vi alltid hjälp av externa parter.

Vi är måna om våra kunder och tycker om att växa med dem. Vi vill vara med när deras verksamhet utvecklas, när det finns behov att förändra verksamheten eller när det börjar bli dags för en försäljning eller generationsskifte. Då vill vi finnas där för våra kunder.

 

Är du i behov av affärsrådgivning, redovisning eller revision?

Helen Blomstrand

0370-69 07 67

helen.bl@revgrp.se