Revision

Revision

Den oberoende granskningen

Revisionen är den årliga hälsokontrollen. Den är det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet. Även om revisionsplikten är avskaffad för mindre företag är revisionen en kvalitetssäkring. Behovet ändras inte för att revisionen är frivillig. Du får en årlig hälsokontroll som underlättar vid affärer och kontakter.

En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och visar att din verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Vi går igenom företagets ställning och kan på så vis hjälpa dig att identifiera risker och möjligheter. Vi vet av erfarenhet att revisionen skapar trovärdighet mot kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra intressenter.

Om ditt företag har revision får du

  • Kvalitetssäkring av företagets redovisning, årsbokslut och årsredovisning
  • Ökad trovärdighet och förtroende hos omvärlden
  • Ger ägare och företagsledare rättvisande bild och korrekt rapportering till grund för affärsbeslut
  • Skapar en trygghet i ditt ägande och företagande

Vi kan även tillhandahålla

  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med utställande av intyg
Vi hjälper dig

Fråga oss

Har du frågor om våra tjänster eller vill att någon av våra experter ska ta kontakt med dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast!