Redovisning

Redovisning

Du är i goda händer

Inom området redovisning erbjuder vi flera tjänster. Vi är specialister på ägarledda företag. Vi arbetar efter REKO, vilket är Svensk standard för redovisningstjänster som består av ett ramverk och är en viktig vägledning för redovisningskonsultens yrkesutövande. Denna standard ger en god kvalitet.

Vid tillämpandet av REKO kan redovisningskonsulten lämna en bokslutsrapport, vilket är en bekräftelse på att företagsledningen följt gällande lagstiftning och tillämpliga normer avseende det upprättade årsbokslutet och årsredovisningen.

  • Löpande bokföring
  • Bokslut & Årsredovisning
  • Tillfällig förstärkning
  • Ekonomistyrning
  • Jord- & Skogsbruk
  • Löner
Vi på Revisorsgruppen värnar om helheten och söker därför optimala lösningar för både företagsledare och ägare.
Vi hjälper dig

Fråga oss

Har du frågor om våra tjänster eller vill att någon av våra experter ska ta kontakt med dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast!