Spaning inför 2023 - våra fokusområden!

7 februari 2023
Alternate Text

På Revisorsgruppen har vi fyra områden som vi fokuserar på och inom de ämnena finns det alltid nya saker på gång. Här kommer några exempel på saker att tänka på och olika förändringar som sker året 2023.

 

Skatt

Höjning av skattefri milersättning för resor i tjänsten och resor med förmånsbil.

Det är snart deklarationsdags. Kanske behöver du fyllnadsinbetala skatt om du tagit utdelning under 2022 eller gjort någon annan transaktion som ska kapitalbeskattas. 

Tiden är kommen för bolagen att få skattereduktion för investeringar som gjorts under pandemitiden.

Ny momslag, det rör sig om en omarbetning för att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.

 

Revision

Branschen har fått, och implementerat ett nytt kvalitetsstyrningssystem. Det är i grunden ett riskhanteringssystem som syftar till att definiera och hantera risker. Det gäller för alla revisionsbyråer. Risktänket genomsyrar även när vi reviderar ditt bolag. Så bli inte förvånad om din revisor ställer frågor om din verksamhet tex inköp, försäljning, lager och IT säkerhet. Ju mer förståelse vi har för din verksamhet, desto bättre revision.

 

Redovisning

Inga direkta ändringar i Bokföringslagen kommer att ske. Däremot väntar vi på en förändring när det gäller lagring av bokföringsmaterial då fler och fler använder sig av digitala tjänster.

Det lär inte heller bli några ändringar i Årsredovisningslagen, mer än att man ska tänka till i förvaltningsberättelsen om det har skett några väsentliga händelser. Är man exempelvis påverkad av kriget i Ukraina, inflation och räntehöjningar kan man skriva om det. Är man inte påverkad ska man inte upplysa om det.

Bokföringsnämnden håller på med en översyn av K2/K3 regler, så där har vi lite att vänta av förändringar. Sen vill man gärna att man tar hänsyn till Hållbarhetsfrågan. Även om man inte behöver upplysa om det, tänk hållbarhet: Ekonomisk, Social och Miljö. Prata med din redovisningskonsult.

 

Affärsrådgivning

Inom detta område händer egentligen inget nytt mer än att du ska veta att vi gärna delar med oss av vår kunskap.

Det finns en pågående utredning om 3:12 reglerna. Förhoppningsvis leder det till förenklade och förbättrade regler. 

 

Vi finns till hands för detta och alla andra stora och små frågor. Vi vill gärna agera bollplank i företagsrelaterade frågor, för att skapa förutsättningar för dig att fokusera på din kärnverksamhet.

 

Helen Blomstrand

Godkänd revisor