Vi älskar kundbesök!

9 maj 2023
Alternate Text

Att träffa våra kunder är något vi värderar högt. Under deklaration och bokslutstider är det ännu viktigare, för att kunderna själva ska få en djupare  insyn i arbetet vi gör. Vi har intervjuat Julia Aspler för att fråga mer om kundbesök och bokslutsgenomgångar.

“Jag heter Julia Aspler, jobbar som redovisningskonsult och arbetar framförallt med kunder löpande varje månad. Jag sitter förutom det med bokslutsarbete och allt som hör därtill.”

Just nu är ni inne i en period där ni har fler kundbesök än vanligt. Berätta mer om det.
“Under våren har vi mycket att göra med deklarationer och bokslut vilket vi älskar. Vi håller ett högt tempo och träffar många av våra kunder för bokslutsgenomgångar. På genomgångarna går vi igenom årsredovisningen och bokslutsarbetet, om det är något som sticker ut tar vi upp det. Vi utvärderar olika punkter, lyfter saker som varit extra bra och vad som kan förbättras. Med andra ord rådgiver vi våra kunder under mötena så att de kan utvecklas och få stöttning i deras verksamheter.”

Varför bjuder ni in kunderna?
“Vi värdesätter vår relation med kunderna så vi bjuder in våra kunder för att visa och förklara vårt arbete. Genom siffrorna kan vi ge goda råd och vara ett bollplank för våra kunder i alla situationer. Vi hoppas och tror att vårt engagemang kan ge våra kunder byggstenar för tillväxt och lönsamhet i deras verksamheter.”

“Jag tror att våra kunder uppskattar det personliga mötet lika mycket som vi gör, att mötet ger mervärde för våra kunder.”

Julia Aspler
Redovisningskonsult