Framtidens ekonomi!

23 maj 2023
Alternate Text

Hur har ert yrke förändrats de senaste åren? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre? Vi satte oss ner med två av våra mest erfarna medarbetare Marcus Svensson (Godkänd revisor) och Helen Blomstrand (Godkänd revisor) för att få svar på dessa frågor. 

Vad är det viktigaste och bästa med ert yrke?
”Först och främst är det kundkontakten. Sedan tycker jag att flexibiliteten är något väldigt roligt med det här yrket. Det kommer upp nya och annorlunda utmaningar varje dag som man måste lösa. Det sista skulle jag säga är utvecklingen. Det händer hela tiden nya saker inom branschen som gör att man måste vara på alerten och hänga med.” - Marcus Svensson

”Jag håller med Marcus, det är ju framför allt kundkontakten som är det roligaste. Sen är det även väldigt kul att kunna hjälpa människor och ge stöd till företag.” - Helen Blomstrand 

Hur har yrket förändrats under tiden ni har varit verksamma?
”Det har skett en jätteutveckling sedan vi började arbeta inom branschen för 30 år sedan. När vi började var allting fortfarande på papper, och det fanns knappt några dator eller programvaror man kunde använda. Så digitaliseringen är helt klart den största förändringen.” - Marcus Svensson

Nämn något som har blivit bättre av digitaliseringen, och något som har blivit sämre.
”Det positiva är att det finns mycket mer stöd nu i och med alla programvaror och den information som finns på internet. Förr behövde man fundera, klura och diskutera saker för att komma till svar. Idag får vi svar direkt tack vare digitaliseringen. Av den anledningen kan vi nu vara mer effektiva i vårt arbete.” - Helen Blomstrand 

”Det som riskerar att bli sämre av digitaliseringen är en minskad kundkontakt. Man kan göra så mycket utan att behöva träffa kunden idag. Vi jobbar väldigt hårt med att fortsätta träffa kunder ofta för att upprätthålla en nära kontakt.” - Marcus Svensson

Vad är den största skillnaden mellan er och de nyblivna ekonomerna? 
”Framför allt är de mer vana vid det digitala än vad vi är. De har ett annat tänk för att hitta information snabbt. På vissa punkter där vi kanske diskuterar fram och tillbaka tar de i stället upp Google och hittar svar direkt.” - Helen Blomstrand 

"Jag tror de är mer nyfikna, just för att de finns så mycket information att ta del av. Deras nyfikenhet i kombination med vår erfarenhet och kunskap är det som skapar ett bra team där många får ta del av bra saker." - Marcus Svensson